Пламен Борисов има магистърска степен инженер-химик от Политехническия институт в Лвов, Украйна. Той работи в Солвей Соди от 1989г. Последователно е заемал длъжностите технолог, заместник-началник цех, началник отдел. Г-н Борисов има дългогодишен опит в управлението. От 2016г. заема поста Производствен Директор на Солвей Соди и филиали. Неговите отговорности включват управление на иновационните процеси, координация и контрол на производството.

Пламен Борисов владее английски и руски език, ползва френски език.