ЗА ФОРУМА

БФИЕК организира форум на високо равнище в рамките на Председателството на Съвета на ЕС за 2018 - "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие" - 11 Април 2018
 
БФИЕК под патронажа Министерството на Енергетиката, организира Форум на високо равнище на 11ти април 2018 г., с основна тема : "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие ".
Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК представлява и защитава интереса на енергийно интензивните индустрии в България, които генерират значителна част от БВП и са гръбнака на българската икономика. Членовете на БФИЕК са най-чувствителната част от бизнеса към политиките и цените на електроенергията и природния газ, директните и индиректни разходи за екология и емисии.
БФИЕК под патронажа Министерството на Енергетиката, организира Форум на високо равнище на 11ти април 2018 г., с основна тема : "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие ". БФИЕК в партньорство с браншовите организации на химия, металургия и европейските формати – CEFIC, EUROMETAUX, EUROFER и IFIEC Europe ще представи гледната точка на индустрията по актуални теми на индустриалната конкурентоспособност и предизвикателствата свързани с енергетика, околна среда и води.
Основната цел е да представим гледната точка на индустрията пред висши служители от институциите на ЕС / Комисията; Парламента /, българските институ-ции, както и представители на българската енергоемка индустрия.